Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

syrena alarmowa

Zgodnie z planem zamierzeń Starosty Oświęcimskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w dniu 14 listopada 2017 r. w godzinach od 10:00 do 20:00 zostanie przeprowadzony powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania ludności przed zagrożeniami. W tym dniu zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych o godzinie 10:00 a do godziny 11.00 sygnał alarmowy zostanie odwołany. Będą to alarmy ćwiczebne. Prosimy nie podejmować żadnych działań na te sygnały.

W ramach treningu powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania dyrektorzy szkół przeprowadzą szkolenie i ewakuację z budynków szkolnych oraz dokładnie zapoznają uczniów ze sygnałami alarmowymi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96).

W czasie treningu Powiatowy Zespół Kierowania Obroną Cywilną pod kierownictwem Starosty Oświęcimskiego oraz grupa specjalistów Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (powołanego do ćwiczeń obrony cywilnej) dokona analizy zagrożeń na terenie powiatu i przedłoży Staroście propozycje podjęcia decyzji do dalszego postępowania w tym ogłoszenia odpowiedniego alarmu.

sygnały alarmowe - tablica