Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W dniu 07.11.2017 r. od godz. 10:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu związana z modernizacją fragmentu odcinka DW-949 w Osieku. Zamknięty zostanie odcinek drogi od ul. Bugaj do „Tarniówki”. Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 30.06.2018 r.