UM Oświęcim informuje: Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych startuje 4 marca
Rodzice i opiekunowie prawni uczniów, którzy wkraczają w etap edukacji podstawowej, będą mogli skorzystać z nowoczesnego systemu elektronicznego dedykowanego rekrutacji do szkół w Oświęcimiu. Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami dotyczącymi procesu naboru, który otwiera swoje wirtualne drzwi już 4 marca 2024 roku.
  1. Rekrutacja do klas pierwszych w Oświęcimiu rozpoczyna się 4 marca 2024.
  2. Proces naboru będzie realizowany za pomocą platformy elektronicznej.
  3. Rodzice mogą wybierać spośród szkół obwodowych i spoza obwodu.
  4. Dla dzieci z potrzebami specjalnymi wymagane jest przedłożenie orzeczenia w szkole.
  5. Elektroniczny system rekrutacji ułatwia porównanie ofert edukacyjnych i dostęp do aktualnych informacji.
  6. Szkoła pierwszego wyboru służy pomocą i wsparciem dla rodziców w procesie rekrutacji.
  7. Rejestracja w systemie, wybór szkół i wydrukowanie wniosku to trzy kroki do zapisu dziecka do szkoły.
  8. Wyniki rekrutacji dostępne będą online, a rodzice muszą potwierdzić chęć edukacji dziecka w wybranej placówce do 10 kwietnia 2024.

Rekrutacja do szkół podstawowych w Oświęcimiu wkroczyła w erę cyfrową, oferując rodzicom i ich pociechom proces naboru, który jest nie tylko bardziej przejrzysty, ale też znacznie prostszy. Zastosowanie systemu elektronicznego pozwala na efektywne zarządzanie preferencjami edukacyjnymi i zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu.

W związku z tym, rodzice mają możliwość wyboru nie tylko szkoły obwodowej, czyli tej najbliższej miejsca zamieszkania, ale również mogą rozważyć opcje placówek zlokalizowanych poza wyznaczonym rejonem. Wybór ten otwiera przed młodymi uczniami drzwi do edukacji, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i zainteresowaniom. Pamiętajmy jednak, że kandydaci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni przedstawić stosowne dokumenty bezpośrednio w wybranej szkole, aby proces rekrutacji mógł zostać dostosowany do ich indywidualnych wymagań.

System elektroniczny to nie tylko wygoda, ale również gwarancja aktualności danych oraz szybkiej komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami. Dzięki centralizacji informacji na platformie online, każdy rodzic ma bezpośredni dostęp do ofert edukacyjnych, terminów i zasad naboru, jak również do wyników rekrutacji. Co więcej, elektroniczna rekrutacja przyczynia się do lepszej organizacji całego procesu, umożliwiając składanie aplikacji do wybranych szkół bez konieczności blokowania miejsc innym kandydatom.

Warto podkreślić, że punktem pierwszym na drodze do zapisania dziecka do szkoły jest rejestracja na platformie. Po jej zakończeniu następuje etap wyboru szkół, co daje rodzicom szansę na zaplanowanie edukacyjnej ścieżki swoich dzieci zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Na koniec procesu, po dokonaniu ostatecznego wyboru, rodzice są zobligowani do dostarczenia wydrukowanego i podpisanego wniosku do szkoły pierwszego wyboru lub obwodowej.

Ostatecznym krokiem jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do wybranej placówki, co musi zostać dokonane do 10 kwietnia 2024 roku. Brak takiego potwierdzenia traktowany jest jako rezygnacja z miejsca, co podkreśla istotę odpowiedzialności i zaangażowania w procesie rekrutacyjnym.

Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów prawnych do aktywnego uczestnictwa w nowej edycji rekrutacji elektronicznej, która stanowi wyjątkową okazję do zapewnienia swoim dzieciom najlepszego startu w edukacyjnej przygodzie.


Wg inf z: UM Oświęcim