Nowa kadencja Oświęcimskiej Rady Seniorów zainaugurowana
W Oświęcimiu rozpoczęła się nowa era współpracy międzypokoleniowej – zainaugurowano kadencję Oświęcimskiej Rady Seniorów na lata 2024-2028. Na pierwszym spotkaniu w Urzędzie Miasta wyłoniono prezydium. To moment, który podkreśla znaczenie głosu seniorów w lokalnej społeczności i otwiera nowy rozdział w ich działalności na rzecz miasta.
  1. Zainaugurowano nową kadencję Oświęcimskiej Rady Seniorów na lata 2024-2028 podczas spotkania w Urzędzie Miasta.
  2. Prezydium nowej kadencji tworzą: przewodnicząca Krystyna Kądziołka, zastępca Józef Wiśniowski i sekretarz Władysława Mazurkiewicz.
  3. Rada składa się z 12 aktywnych członków z różnych środowisk seniorskich, zaangażowanych w projekty kulturalne i społeczne.
  4. Spotkania z mieszkańcami są organizowane w drugą środę każdego miesiąca, w godzinach od 11 do 12, w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.
  5. Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną przy Prezydencie Miasta, reprezentując interesy seniorów Oświęcimia.

Inicjatywa Oświęcimskiej Rady Seniorów, działająca już od 2012 roku, kontynuuje swoją misję reprezentacji i obrony interesów starszych mieszkańców miasta. Ta grupa aktywnych seniorów, pełniących swoje role społecznie, stanowi kluczowy element w procesie konsultacyjnym i doradczym, wpływając na decyzje ważne dla lokalnej społeczności. Ich zaangażowanie nie tylko wzbogaca życie kulturalne Oświęcimia, ale również buduje mosty międzypokoleniowe, umacniając więzi wewnątrz wspólnoty.

Prezydent Janusz Chwierut, obecny na inauguracji kadencji, podkreślił znaczenie Oświęcimskiej Rady Seniorów w kształtowaniu polityki miasta wobec osób starszych. Regularne dyżury, podczas których członkowie rady spotykają się z mieszkańcami, są okazją do bezpośredniej wymiany opinii i sugestii. Dzięki temu seniorzy mają realny wpływ na poprawę jakości swojego życia i otaczającej ich przestrzeni.

Skład nowej kadencji pokazuje, że Oświęcim stawia na różnorodność i doświadczenie. Członkowie rady, reprezentujący szeroki wachlarz środowisk seniorskich, dzielą się swoim bogatym doświadczeniem życiowym i zawodowym. To właśnie ich inicjatywa i zaangażowanie są dowodem na to, że seniorzy są ważną i aktywną częścią społeczności Oświęcimia, mającą znaczący wkład w rozwój miasta.


Urząd Miasta Oświęcim