W Grojcu przy PZOL wzrośnie nowa oranżeria dzięki wsparciu władz powiatu
W Grojcu niebawem rozkwitnie nowa jakość życia – powstanie oranżeria przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, będąca oazą rekreacji i wsparcia dla ich podopiecznych. Inicjatywa ta, wsparta finansowo przez Powiat Oświęcimski, obiecuje nie tylko znaczną poprawę komfortu pacjentek, ale także stanie się miejscem integracji i kultury.
  1. Umowa na dofinansowanie budowy oranżerii została podpisana pomiędzy Starostą Oświęcimskim Andrzeja Skrzypińskiego, Wicestarostą Pawłem Kobieluszem a Marią Wilgus z PZOL w Grojcu.
  2. Zakończenie budowy oranżerii planowane jest na grudzień 2024 roku.
  3. Powiat oświęcimski przekazuje na projekt dotację w wysokości 500 tys. zł.
  4. Oranżeria będzie miejscem rekreacji, wspierającym leczenie i opiekę nad 130 pacjentkami PZOL w Grojcu, w wieku od 25 do 92 lat.
  5. Plany zakładają, że oranżeria będzie również miejscem spotkań rodzinnych i wydarzeń kulturalnych dla lokalnej społeczności.
  6. PZOL w Grojcu to samodzielny publiczny zakład, z usługami medycznymi finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oferujący całodobową opiekę kobietom.

W sferze publicznej, gdzie zdrowie i dobrostan mieszkańców stają się priorytetem, inicjatywy takie jak budowa oranżerii przy PZOL w Grojcu odgrywają kluczową rolę. Nie tylko zapewniają one nieocenioną pomoc medyczną i opiekuńczą, ale także kreują przestrzeń dla duchowego i socjalnego odrodzenia osób, które najbardziej tego potrzebują. To właśnie takie projekty, łączące w sobie troskę o zdrowie fizyczne i mentalne, są dowodem na to, że społeczność może wspólnie pracować na rzecz tworzenia lepszego jutra.

Rewitalizacja przestrzeni PZOL w Grojcu, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Oświęcimskiego, staje się symbolem postępu w dziedzinie lokalnej opieki zdrowotnej i kulturalnej. Oranżeria, będąca wizytówką tego projektu, ma stać się światłem na drodze ku zdrowszej, radosnej i bardziej zintegrowanej społeczności.

W tym kontekście, warto podkreślić, że PZOL w Grojcu od dawna jest bastionem opieki, oferującym szeroki zakres usług medycznych, od leczenia długoterminowego po psychiatryczne, finansowane poprzez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wzbogacenie tej oferty o przestrzeń, jaką będzie oranżeria, to kolejny krok naprzód ku zaspokojeniu potrzeb zarówno ciała, jak i duszy pacjentek.

Wizja tej oranżerii, którą można już dostrzec na horyzoncie, nie tylko odmieni krajobraz Grojca, ale przyniesie również zmianę w życiu wielu osób. Jako mieszkańcy tego regionu, mamy wiele powodów, aby z niecierpliwością oczekiwać na jej ukończenie i wszystko to, co dzięki niej będzie możliwe.


Wg inf z: Powiat Oświęcimski