Widok Starego Miasta z lot ptaka. W tle Muzeum Zamek, hotel oraz SołaNa kwietniowej sesji Rada Miasta przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Oświęcimia. Dokument zawiera obszary, które należy rozwijać i kierunki działań na najbliższe 10 lat. Określa jak ma wyglądać Oświęcim w 2030 roku. Powstał w wyniku wielomiesięcznej pracy grupy złożonej z przedstawicieli administracji i środowiska lokalnego oraz zewnętrznych konsultantów. Swoimi pomysłami podzielili się też oświęcimianie i miejskie instytucje. Jak podkreśla prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut dokument kreuje wizję przyszłości miasta do 2030 roku. Poprzednia strategia zakończyła się w 2020 roku. Nowa zbiega się z okresem aplikowania o środki unijne, które pozyskuje Polska. Dlatego miasto dopasowało ją do regionalnej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. – Trudno jest myśleć o przyszłości miasta, o zapewnieniu dobrego życia mieszkańcom, jeśli nie ma jasno określonych celów i kierunków rozwojowych w różnych obszarach. Ten dokument, który jest zbiorem ważnych przedsięwzięć będzie nam służył przez najbliższe kilka lat. Jest on odpowiedzią na nowe wyzwania rozwojowe – uważa prezydent Janusz Chwierut.
Strategia zawiera siedem obszarów tematycznych, które definiują miasto, kilka celów strategicznych i operacyjnych oraz konkretnych projektów inwestycyjnych. Mają one pokazać inne oblicze miasta, jego nowoczesność i przede wszystkim miasto z perspektywy mieszkańca. Są wśród nich:
Miasto do zamieszkania, czyli tworzenie atrakcyjnych warunków mieszkaniowych, dobrze zaprojektowanych przestrzeni publicznych i rozwiniętej komunikacji

Fot. Archiwum miasta. Zdjęcie wykonane przez Sky Foto Studio


Miasto zielone stawiające na ochronę środowiska i walkę o czyste powietrze oraz rozwijanie terenów zielonych
Miasto kreatywnej gospodarki związanej z rozwijaniem obszarów inwestycyjnych, doskonaleniem obsługi przedsiębiorców oraz dostrzeżeniem turystyki jako ważnego sektora dla rozwoju Oświęcimia
Miasto w czasie wolnym, które kładzie nacisk infrastrukturę dla mieszkańców, zarówno sportową jak i kulturalną
Miasto inwestujące w mieszkańca oznaczające rozwój najbardziej bezpośrednich usług dla mieszkańca jak edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, administracja i bezpieczeństwo
Miasto ponadlokalnie, oznaczające dostępność komunikacyjną drogową czy kolejową oraz dalsze budowanie pozycji Oświęcimia jako stolicy subregionu, w tym rozwijanie i zawiązywanie partnerstw czy tworzenie projektów jak „Zielona oaza innowacji”.
Ostatnim jest Oświęcim-Miasto Pokoju, określające kontynuację prowadzonych już działań. W tym kluczowe znaczenie będzie miał rozwój Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka, a także współpracy miasta, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz instytucji działających w obszarze edukacji pokojowej w mieście.
Wśród strategicznych projektów jest przebudowa hali lodowej. Miasto rozważa też przygotowanie otwartego kąpieliska w oparciu o istniejącą infrastrukturę i przestrzeń wokół krytej pływalni. To również budowa żłobka wraz z przedszkolem czy zagospodarowanie bulwarów oraz drugiej części parku na osiedlu Chemików. W dokumencie jest też budowa obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole w ramach drogi S 1.
Wzięto pod uwagę również działania na rzecz rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, skrócenia czasu przejazdu do Krakowa, poprawienia komfortu podróżowania w kierunku Czechowice-Dziedzice. Nie zapomniano też o dostosowaniu do zwiedzania reliktów XVI – wiecznego ratusza pod płytą Rynku Głównego oraz tuneli z czasów II wojny.
Finansowanie działań rozwojowych, określonych w Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 będzie się odbywać przy wykorzystaniu środków, które pozostają w dyspozycji samorządu lub o które miasto może skutecznie zabiegać. Wśród nich najistotniejsze są środki europejskie. Pieniądze pochodzące z budżetu miasta będą zapewniały niezbędne współfinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych i innych źródeł krajowych i międzynarodowych.

Widok Starego Miasta z lot ptaka. W tle Muzeum Zamek, hotel oraz Soła