Jak zarobić na budowie farmy fotowoltaicznej?

Fotowoltaika to branża, która bardzo prężnie rozwija się w naszym kraju. Obejmuje nie tylko panele, które stosowane są w budynkach mieszkalnych i przedsiębiorstwach, jako sposób na wytworzenie darmowego prądu do własnego użytku, ale i farmy fotowoltaiczne, które nazywane elektrownianymi słonecznymi. Dla inwestorów stanowią doskonały sposób osiągnięcia atrakcyjnego zysku. Jak zarobić na budowie farmy fotowoltaicznej?

Jak wygląda budowa farmy fotowoltaicznej?

Budowa farmy fotowoltaicznej to proces, który zazwyczaj trwa od koło 1,5 roku do 2 lat. Składa się z 4 zasadniczych kroków:

  1. znalezienie odpowiedniego terenu,
  2. uzyskanie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej, a także projektu budowlanego, warunków przyłączeniowych instalacji oraz tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością,
  3. prace przygotowawcze oraz montaż stacji przez ekspertów,
  4. uzyskanie koncesji na produkcję energii ze źródła odnawialnego.

Budowa farmy fotowoltaicznej to inwestycja, którą pomoże Ci zrealizować SigmaPolska.pl, ceniona firma ze Śląska. Jej eksperci przeprowadzą inwestora przez każdy etap budowy, by wszelkie prace przybiegły możliwe jak najszybciej i bezproblemowo.

Ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej?

Wiele osób zastanawia się jakie koszty ponieść należy w związku z budową farmy fotowoltaicznej. Jak wynika z raportu Instytutu Energii Odnawialnej wahają się one od 2.050.000 zł za 1 MWp dla farm fotowoltaicznych większych niż 1 MWp, 2.630.000 zł – dla farm fotowoltaicznych mniejszych niż 1 MWp oraz 3.510.000 zł dla małych instalacji pomiędzy 50 – 500 kWP. Szacuje się, że nakłady finansowe zwrócą się całkowicie w czasie 6 – 10 lat.

W jaki sposób zarabia się na farmie fotowoltaicznej?

Istnieje kilka możliwości odsprzedaży prądu wytworzonego przez panele fotowoltaiczne. Pierwszym z nich, a przy tym najpopularniejszym, jest udział w systemie aukcyjnym OZE. W jego ramach państwo przez okres 15 lat zobowiązuje się do zakupu energii z farmy fotowoltaicznej po cenie wyższej niż rynkowa. Gwarantuje także stałą kwotę przez cały czas trwania umowy. W czasie przetargu rząd określa referencyjną cenę sprzedaży, a inwestorzy wytrawiają swoje oferty, które nie mogą przekroczyć danej stawki. Odurza się 20% najdroższych ofert, a na podstawie pozostałych 80% państwo odkupuje prąd.

Drugim z dość często stosowanych sposobów na czerpanie korzyści z farmy fotowoltaicznej, jest sprzedaż poza systemem aukcyjnym w formule PPA. Zastosowanie ma kilka typów kontraktów: on-site, near site direct wire oraz off-site. Związane są ze sposobem przesyłu energii. Należy jednak zaznaczyć, że jest to mniej stabilny system zarabiania na odsprzedaży prądu wytworzonego dzięki farmie fotowoltaicznej.

Jak jeszcze można zarabiać na budowie farmy fotowoltaicznej?

Mimo że opłacalna, inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest poza zasięgiem wielu osób ze względu na konieczne nakłady finansoowe. Warto jednak wiedzieć, że można zarabiać nie tylko poprzez sprzedaż prądu z własnej elektrowni słonecznej, ale i także dzierżawiąc posiadany grunt pod jej budowę innym inwestorom. Zazwyczaj umowy zawierane są na długi czas, nawet 20 – 30 lat, co stanowi pewny zarobek dla posiadacza ziemi. Teren pod budowę farmy fotowoltaicznej musi:

  • być płaski lub skierowany na południe,
  • nie być zacieniony,
  • mieć powierzchnię co najmniej 2 ha,
  • posiadać IV klasę gruntu, lub niższą,
  • znajdować się stosunkowo blisko sieci energetycznej (maksymalnie 500 m),
  • mieć dojazd dla maszyn niezbędnych do wykonania farmy.