Kryptowaluty dostępne również na tradycyjnych giełdach

Instrumenty pochodne pomocne w inwestycjach w kryptowaluty

Zaletą kryptowalut jest przede wszystkim ich uniezależnienie się od instytucji finansowych. Spowodowało to jednak, że zakup tej klasy aktywów możliwy był jedynie na specjalnych rynkach kryptowalut. Nie u każdego budzą one zaufanie, w związku z czym część inwestorów nie uczestniczyła w ogromnych zyskach i krachach, jakie obecne były na bitcoinie. Teraz jednak istnieje możliwość inwestowania w kryptowaluty, posiadając jedynie klasyczne konto maklerskie. Jak to jest możliwe?

Odpowiedzią okazały się instrumenty pochodne. Wszystko zaczęło się w USA w październiku 2021 roku, kiedy uruchomiono pierwszy fundusz ETF na bitcoina. W ten sposób kryptowaluty stały się dostępne także dla graczy, którzy inwestują na regulowanych rynkach akcyjnych. Waluta cyfrowa stała się równie łatwo dostępna, co akcje spółek. Choć początkowo kryptowaluty były ucieczką przed przepisami prawnymi i kontrolą urzędów, dziś inwestować w nie można za pośrednictwem takich banków, jak bank Saxo czy innych dużych instytucji. W jaki sposób można wziąć udział w kolejnych wzrostach walut cyfrowych?

Fundusze ETF na kryptowaluty

Fundusze ETF odzwierciedlają ruchy instrumentów, na jakich bazują. Zatem zmiana wartości funduszu będzie dokładnie taka sama, jak zmiana ceny waluty cyfrowej, której fundusz dotyczy. Zmiany te gwarantuje fakt, że właściciel funduszu ETF posiada odpowiednią rezerwę kryptowaluty, której ilość odpowiada ilości wykupionych udziałów w funduszu. Jednocześnie ETF obecny jest na regulowanej giełdzie, która budzi więcej zaufania wśród inwestorów.

Alternatywą są ETN

ETN to papier dłużny. Oznacza to, że kupując takie aktywo pożyczasz jego emitentowi określoną kwotą. Po wygaśnięciu długu otrzymasz kapitał z powrotem wraz z odsetkami. Te mogą być zależne od jakiegoś instrumentu. I tak kryptowalutowe ETN oznaczają, że do wartości długu należy doliczyć zmianę wartości danej kryptowaluty. Pozornie więc ETN, tak jak ETF, w czasie rzeczywistym śledzą kurs kryptowaluty i go naśladują. Jednak w przypadku ETN nie ma mowy o rezerwach, więc inwestycja jest bardziej ryzykowna. Dodatkowo aktywa te posiadają datę zapadalności, kiedy zostają wykupione przez emitenta. Jednak handel nimi jest możliwy także na rynku wtórnym, na przykład GPW, w ciągu każdej sesji giełdowej.

Kryptowaluty dla każdego

Od teraz w kryptowaluty inwestować mogą także posiadacze tradycyjnych rachunków maklerskich. Jest to kolejna szansa na wykonanie intratnych inwestycji. Pamiętać jednak należy, że za dużym potencjałem idzie też duże ryzyko poniesienia strat. Dlatego też warto ostrożnie inwestować w bitcoiny.