Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego rozwijającego kompetencje przyszłości.

W ramach programu zostały między innymi zakupione: drukarka 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) oraz stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Sprzęt będzie wykorzystywany w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym.