Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

45-letni Andrzej Skrzypiński nowym Starostą Oświęcimskim! Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu kandydat rządzącej Powiatem od trzech lat koalicji: Platforma Obywatelska.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe Powiatu został wybrany w głosowaniu tajnym. Poparło go 16 radnych.

Zanim radni przystąpili do obrad, minutą ciszy oddali hołd zmarłemu 17 września br. dotychczasowemu Staroście Oświęcimskiemu śp. Marcinowi Niedzieli.

Dziękuję Wam za ten wybór. Chciałem podkreślić, że nie jest to dla mnie radosna chwila, dlatego że związane z tym okoliczności są niezwykle bolesne – powiedział, zwracając się do radnych nowy starosta Andrzej Skrzypiński.

– Niedługo przed śmiercią Marcin Niedziela poprosił mnie o jedno: żebyśmy tego nie popsuli. Bardzo trudno będzie dorównać Marcinowi, ale zapewniam Państwa, że sprostam zadaniu – dodał starosta Skrzypiński.

Nowy włodarz podkreślił, że chce kontynuować politykę swojego poprzednika i dotychczasowego zarządu w kwestii zrównoważonego, równomiernego rozwoju całego powiatu oświęcimskiego.

Zamierzam też kontynuować styl pracy mojego poprzednika, który był człowiekiem wyjątkowo kulturalnym, opanowanym i osobą skłonną do kompromisu – podkreślił Andrzej Skrzypiński.

Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu w Oświęcimiu oprócz wyboru nowego sternika Powiatu dokonała także wyboru w tajnym głosowaniu pozostałych członków nowego Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Wicestarostą ponownie został Paweł Kobielusz, etatową członkinią zarządu Teresa Jankowska, a członkami Grażyna Kopeć i Jerzy Mieszczak.

Wicestarosta podziękował radnym za okazane zaufanie i pozytywną ocenę dotychczasowych trzech lat pracy w zarządzie.

– Nawiązując do słów Andrzeja, Marcin wie, że będzie dobrze – dodał Paweł Kobielusz.

Ślubowanie złożył Maciej Hejnowicz, który został nowym radnym Rady Powiatu w Oświęcimiu (w miejsce śp. Marcina Niedzieli).

Andrzej Skrzypiński to postać doskonale znana w naszym powiecie. Absolwent AGH w Krakowie. Był zastępcą burmistrza Chełmka w latach 2002-2010, a w latach 2010 – 2014 etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Działacz społeczny, strażak – ochotnik OSP Chełmek. W latach 2004-2006 piastował funkcję prezesa KS “Chełmek”. W latach 2001-2002 był prezesem zarządu Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu. W latach 2003-2004 członek rady nadzorczej MZGK Sp. z o.o. w Chełmku. W Radzie Powiatu od 2010 r. W obecnej kadencji stoi na czele Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oświęcimiu. Żona Anna pracuje w Muzeum Auschwitz. Jest jednym z wicedyrektorów tej placówki. Odpowiada za sprawy administracyjne, kadrowe, obsługę prawną, wydawnictwo, a także za kwestie związane z bezpieczeństwem.

Fot. RL