Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Obrady Powiatowej Rady Rynku Pracy.

10 września w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obradom przewodniczyła członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Na wstępie Józef Kała, dyrektor PUP w Oświęcimiu przedstawił m.in. informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w naszym powiecie. Stopa bezrobocia wg stanu na koniec lipca br. wynosi 6,3 proc.

Patrycja Bies – Walus, zastępca dyrektora PUP poinformowała o poziomie wykorzystania środków Funduszu Pracy i EFS w 2021 roku oraz przedstawiła informację o poziomie wykorzystania środków w ramach wydatków fakultatywnych.

Ponadto Józef Kała omówił sytuację dotyczącą wykorzystania środków związanych z Tarczą Antykryzysową, w ramach której PUP Oświęcim wypłaca: jednorazowe pożyczki na koszty działalności gospodarczej, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych, dofinansowanie części kosztów działalności dla osób fizycznych i dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla organizacji pozarządowych, dotacje przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Suma wydatków wg stanu na 24 sierpnia br. wyniosła 17,6 mln zł.

Łącznie w latach 2020 i 2021 w ramach Tarczy Antykryzysowej PUP w Oświęcimiu wypłacił pracodawcom i przedsiębiorcom 74,2 mln zł.

Fot. RL

  • Obrady Powiatowej Rady Rynku Pracy.
  • Obrady Powiatowej Rady Rynku Pracy.