Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Nie ma krzty przesady w stwierdzeniu, że to miejsce niezwykłe, tworzone przez nauczycieli z pasją dla utalentowanej młodzieży. Powiatowa placówka „wkręca nas” w kulturę już od 65 lat. I choć Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu osiągnął wiek… emerytalny, w działaniach osób go tworzących – na czele z panią dyrektor Aliną Kwarciak – widać ogromną witalność i niespożyte siły.
Wpisana w krajobraz miasta i powiatu placówka znakomicie wypełnia swoją misję, ucząc, wychowując, rozwijając talenty drzemiące w młodym pokoleniu. Czyni to mimo skromnych warunków lokalowych.
Dziś MDK świętował razem z gronem sympatyków na Rynku Głównym w Oświęcimiu. Wielogodzinna impreza, której zwieńczeniem był jubileuszowy koncert wypełniły prezentacje poszczególnych sekcji.
Nie byłoby MDK-u, gdyby nie wsparcie Powiatu Oświęcimskiego – podkreśliła dyrektor Alina Kwarciak.
Wicestarosta Paweł Kobielusz pogratulował dyrekcji i pracownikom MDK-u.
Kultura jest fundamentem nowoczesnego społeczeństwa. Cieszę się, że posiadamy na terenie naszego powiatu taką placówkę jak MDK, która pozwala spełniać się i rozwijać talenty dzieciom i młodzieży. Była, jest i będzie wspierana przez samorząd powiatowy – powiedział wicestarosta, dodając że zarząd powiatu będzie czynić starania, by w nieodległej przyszłości poprawić warunki lokalowe placówki.
Podczas sobotniej imprezy nagrodzono także laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2020” zorganizowanego przez Fundację “Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” i Powiat Oświęcimski. W finale wystąpiły miejscowe zespoły – Stare Dziady i Ultrasonic – a na deser, choć de facto pora była już raczej wieczorowa, grupa SIQ.

Fot. RL, BL