Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

ZMIANY W DOWODACH OSOBISTYCH

W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, wnioski o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePuap można składać wyłącznie do dnia 26 lipca 2021 r. Nie dotyczy to dzieci do 12 r.ż.