Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Ład przestrzenny - dlaczego jest tak ważny?

Ład przestrzenny jest niezwykle ważny dla rozwoju miasta, regionu i całego państwa, dlatego należy go zawsze rozpatrywać w szerszym, całościowym kontekście. Brak dbałości o dobre planowanie przestrzennego, powoduje chaos w infrastrukturze miejskiej i ma negatywny wpływ na mieszkańców, utrudniając codzienne życie. Dodatkowo chaos w zagospodarowaniu terenem sprzyja degradacji środowiska i sprawia, że miasto jest mniej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.

Czym jest ład przestrzenny?

Ład przestrzenny to takie planowanie przestrzeni, aby była ona funkcjonalna, wydajna, a jednocześnie optymalna pod kątem codziennego życia. Ważne, aby ład przestrzenny zmniejszał istniejące problemy, ograniczał konflikty i nie wpływał negatywnie na środowisko. Podstawę ładu przestrzennego stanowi zbiór zasad, które znajdują się w odpowiednich ustawach (ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 45, 2006r. jednolity tekst, poz. 319 s.2/39). Zgodnie z tą ustawą tworząc plany zagospodarowania przestrzennego, należy wziąć pod uwagę:

  • tworzenie harmonijnej całości;
  • wymogi funkcjonalne;
  • uwarunkowania społeczno – gospodarcze;
  • istniejące zabudowania i infrastrukturę drogową;
  • środowisko naturalne;
  • uwarunkowania kulturowe;
  • estetykę.

Świadome budowanie przestrzeni często wiąże się również z wykorzystaniem istniejących już budynków, aby ograniczyć ekspansję w tereny niezabudowane. W tym celu często realizuje się inwestycje na terenach poprzemysłowych i dostosowuje się je do aktualnych potrzeb.

Sprawdź ofertę nowych mieszkań w Kraków Bronowice

Dlaczego ład przestrzenny jest ważny?

Brak ładu przestrzennego oznacza panujący w mieście chaos, który jest niekorzystny zarówno dla środowiska, jak i użytkowników miasta. Może negatywnie wpływać na codzienne funkcjonowanie, przykładowo niewłaściwie rozplanowana komunikacja miejska, może utrudniać przemieszczanie się, a wręcz uniemożliwiać przejazd z jednej części do miasta. Innym, dobrym przykładem może być znaczne rozproszenie kluczowych instytucji administracyjnych, co może powodować, że załatwienie jednej sprawy zajmuje cały dzień. Taki chaos w przestrzeni sprawia, że miasto jest mniej atrakcyjne dla mieszkańców i inwestorów, a dodatkowo może być przyczyną dewastacji środowiska i miejsc istotnych z punktu widzenia kultury oraz historii. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie wszystkich aspektów miasta. W tym celu tworzy się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które mają wyznaczać standardy kolejnych inwestycji i planów zabudowy miasta.