Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika przedstawiająca kobietę w domu przed laptopem.

W najbliższą środę, 23 czerwca o godz. 14 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, a jej przebieg można śledzić na stronie eSesja.tv

Radni rozpatrzą projekty uchwał m.in. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Ponadto będą debatować nad ewentualnym wyrażeniem zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla Euro-Med sp. z. o. o., gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Pośród dokumentów przygotowanych na najbliższą sesję jest także projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2020.

Proponowany porządek obrad: TUTAJ