Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich.

Wręczenie nagród ufundowanych m.in. przez Powiat Oświęcimski odbyło się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oświęcimiu. Nagrody laureatom wręczyła naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Barbara Leszczyńska.

Tegoroczna edycja poświęcona była działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni ostatnich 30 lat. Niezmiennie celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci odbył się w dwóch kategoriach wiekowych, tj. I grupa – klasy 0-III i II grupa – klasy IV-VIII. Spośród nadesłanych przez szkoły prac komisja konkursowa wyłoniła po trzech laureatów w każdej kategorii zgodnie z regulaminem konkursu. Na uroczystym spotkaniu laureatom zostały wręczone nagrody rzeczowe, a prace plastyczne przekazane do etapu wojewódzkiego w KRUS OR w Krakowie.

Fot. WR