Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Wicestarosta Paweł Kobielusz w rozmowie z wykonawcami II etapu budowy SOSW.

Dziś (21 czerwca) nastąpił odbiór techniczny II etapu budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. – Czeka nas jeszcze dużo pracy, bo w okresie wakacyjnym trzeba doposażyć poszczególne sale w niezbędny sprzęt, tak by uczniowie mogli bez przeszkód rozpocząć kolejny rok szkolny – powiedział wicestarosta Paweł Kobielusz.

W odbiorze technicznym oprócz wicestarosty uczestniczyli członkowie zarządu Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak, wiceprzewodniczący rady Wojciech Kajdas oraz radny Józef Szafran. Obecny był także dyrektor placówki Jacek Polak oraz przedstawiciele wykonawcy.

Cieszymy się, że udało się zakończyć II etap tej jakże ważnej inwestycji zgodnie z terminem, co nie było takie oczywiste w związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi stąd perturbacjami – nie krył zadowolenia wicestarosta Paweł Kobielusz.

W ramach II etapu zadania powstały: stołówka z kuchnią dla całego kompleksu, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne szkoły podstawowej, strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię i rehabilitację najmłodszych dzieci, wydzielona strefa z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności, internat, pomieszczenia do hydroterapii. Ta część inwestycji pochłonęła ponad 20 mln zł.

Przypomnijmy, że 1 września 2020 r. zainaugurowano rok szkolny w nowej siedzibie placówki na oświęcimskim Zasolu. Naukę przy ul. Obozowej rozpoczęli uczniowie, którzy dotąd edukowali się w starym budynku w centrum miasta.

W lutym br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na III etap budowy SOSW. Po jej wykonaniu przez pracownię z Żor, co ma nastąpić do końca lipca br., nastąpi wszczęcie i przeprowadzenie procedury w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Jesienią tego roku chcemy przystąpić do realizacji III etapu – stwierdził wicestarosta Paweł Kobielusz.

W ramach ostatniego etapu prac zostanie rozbudowany budynek obecnego internatu i szkoły podstawowej, gdzie znajdą się ośmio- i szesnastoosobowe klasopracownie. Od strony Szkoły Podstawowej nr 5 powstanie wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową. Natomiast w miejscu parterowego budynku „wyrośnie” sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia, czego zabrakło w pierwotnych założeniach poprzedniego zarządu powiatu, a o co od początku zabiegał obecny zarząd powiatu.

Łączny, szacowany koszt trzech etapów SOSW przekracza 56 mln zł. Zakończenie inwestycji, której finansowanie spoczywa na barkach Powiatu Oświęcimskiego planowane jest w 2023 roku.

Fot. RL

 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Odbiór techniczny II etap budowy SOSW odbył się w nowej stołówce.
 • Nowej stołówka SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Widok na wewnętrzy dziedziniec SOSW.
 • Widok na wewnętrzy dziedziniec SOSW.
 • Wicestarosta Paweł Kobielusz w rozmowie z wykonawcami II etapu budowy SOSW.
 • Widok na wewnętrzy dziedziniec SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Koryatrz w nowej części SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Widok z nowejn części SOSW na budynek oddany w I etapie rozbudowy placówki.
 • Członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak w rozmowie z dyrektorem SOSW Jackiem Polakiem.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Widok na wewnętrzy dziedziniec SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Korytarz w nowej części SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Widok na wewnętrzy dziedziniec SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Nowe pomieszczenie w SOSW.
 • Widok z zewnątrz na nową część SOSW.
 • Widok z zewnątrz na nową część SOSW.
 • Widok z zewnątrz na nową część SOSW.
 • Widok z zewnątrz na nową siedzibę SOSW.