Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

grafika przedstawiająca wzór raportu

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano Raport o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2020.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał rady powiatu podjętych w 2020 roku.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Mogą w niej zabrać głos mieszkańcy. W tym celu należy złożyć do przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Z uwagi na fakt, że 19 maja br. Sesja Rady Powiatu odbywać się będzie w trybie zdalnym, mieszkaniec, który spełni wymogi uczestnictwa w debacie, zostanie telefonicznie powiadomiony o sposobie uczestnictwa w tym punkcie obrad.

Debata nad raportem o stanie powiatu oświęcimskiego za rok 2020 będzie miała miejsce na XXXIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 19 maja 2021 r.

Raport oraz wzór zgłoszenia do debaty TUTAJ