Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Rozwód z orzeczeniem o winie. O czym trzeba wiedzieć?

Coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Decyzja o zakończeniu małżeństwa nie jest łatwa, czasami jednak rozstanie jest nieuniknione. Powodów takiej sytuacji może być wiele, a do rozwodu może dojść zarówno z winy męża, jak i żony. Rozwód z orzeczeniem o winie niesie ze sobą obowiązek alimentacyjny.

Aby rozpocząć procedurę rozwodową należy złożyć pozew do sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Wniosek powinien zawierać informację o tym, czy rozwód ma się odbyć bez orzekania o winie czy też z winy jednego z małżonków.

Rozwód z orzekaniem o winie, a rozwód bez orzekania o winie

Decyzja o tym, czy rozwód odbędzie się bez orzekania o winie czy też np. z winy jednego z małżonków, powinna być podjęta przez obu małżonków, gdyż tylko za zgodą ich obu można przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie. Warto tutaj pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie wydłuży postępowanie rozwodowe. Wymaga też więcej pracy ze strony małżonków. Przed rozprawą rozwodową trzeba zgromadzić dowody, na podstawie których sąd będzie mógł orzec o winie jednego z małżonków. Przydatne będą wszelkie dokumenty, zdjęcia czy wyciągi bankowe, w zależności od tego, z jakiego powodu małżonek odpowiada za rozpad związku i czy w grę wchodzi np. zdrada. Trzeba również znaleźć osoby, które zgodzą się wziąć udział w rozprawie w charakterze świadków i zeznawać na korzyść jednego z małżonków. Przed rozprawą trzeba się przygotować na pytania, które może zadać sąd np. jak wyglądało małżeństwo i z jakich powodów doszło do jego rozpadu.

Jak udowodnić winę małżonka?

Chcąc przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, trzeba znaleźć odpowiednie argumenty i dowody na brak winy lub winę drugiego z małżonków, a także udowodnić, że rzeczywiście nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. W sądzie bardzo ważne będzie nastawienie i przekonanie o tym, że dalsze trwanie związku małżeńskiego nie jest możliwe. Przed złożeniem pozwu o rozwód najpierw należy dokładnie zweryfikować swoje oczekiwania. W małżeństwach posiadających dzieci trzeba rozstrzygnąć, z kim będą mieszkały dzieci i w jaki sposób oboje z rodziców będą sprawować nad nimi władzę rodzicielską. Przy braku porozumienia małżonków, o opiece nad dziećmi rozstrzygnie sąd. Jedną z ważnych kwestii jest też podział majątku wspólnego po rozwodzie. Warto pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie może się wiązać z koniecznością np. płacenia alimentów na drugiego małżonka, przez małżonka uznanego za winnego.

Rozwód z orzeczeniem o winie a wysokość alimentów

Decyzja o rozwodzie z orzeczeniem o winie wiąże się często z tym, że jeden z małżonków chce ubiegać się o alimenty od drugiego małżonka. Warunkiem otrzymania takich alimentów jest sytuacja, kiedy to sąd orzeknie, że jeden z małżonków jest całkowicie winny rozpadu małżeństwa, a drugi z małżonków jest niewinny. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o alimenty jeden z małżonków nie musi pozostawać w niedostatku. Wystarczy, że jego stopa życiowa po rozwodzie uległa pogorszeniu. Małżonek niewinny rozpadu małżeństwa, może otrzymać alimenty nawet jeśli pracuje i jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wysokość alimentów jest uzależniona od potrzeb uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami jest nieograniczony w czasie. Do alimentów małżonek traci jednak prawo, jeśli zawrze nowy związek małżeński. Warto pamiętać, że rodzaj rozwodu nie ma żadnego wpływu na alimenty dla małoletnich dzieci, które przysługują także wtedy, kiedy małżeństwo skończyło się rozwodem bez orzekania o winie.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z Kancelarią Adwokacką z Oświęcimia, zajmującej się m.in. problematyką rozwodów: krakowadwokat.com