Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Wyswietlony obraz z celami projektu Life Małopolska.

Dziś, tj. 20 listopada została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Celem jest kompleksowa poprawa klimatu w naszym województwie. Powiat Oświęcimski jest partnerem przedsięwzięcia.

Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” realizowany będzie przez Województwo Małopolskie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. wspólnie z partnerami: Ministerstwem Rozwoju, Województwem Śląskie, Akademią Górniczo-Hutniczą, Europejskim Centrum Czystego Powietrza, trzema miastami na prawach powiatów (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) oraz 18 powiatami: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowotarskim, nowosądeckim, olkuskim, oświęcimskim, proszowickim, suskim, tarnowskim, wadowickim, wielickim. Partnerem zagranicznym projektu będzie The Brandenburg Technical University in Cottbus.

Celem projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA będzie realizacja działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. To przede wszystkim dążenie do osiągnięcia unijnych celów polityki klimatycznej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

W ubiegłym miesiącu Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu LIFE EkoMałopolska „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Budżet projektu w 60 proc. stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Pozostała część to wkład własny współbeneficjentów. Powiat Oświęcimski wniesie do projektu 11 884 euro.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Województwa Małopolskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW.

Drogę online spotkanie obserwowali starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz.

  • Wicestarostwa Paweł Kobielusz podczas spotkania online, na którym podpisaniu umowę na realizcję projektu Life Małopolska.
  • Wyswietlony obraz z celami projektu Life Małopolska.