Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika prezentująca wzrost wpływów.

W związku z obowiązkiem przystąpienia jednostek sektora finansów publicznych do Pracowniczych Planów Kapitałowych od dnia 1 stycznia 2021 (ustawa z dnia 4 października 2018 r. Pracownicze Plany Kapitałowe – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zaprasza instytucje finansowe wpisane do ewidencji Państwowego Funduszu Rozwoju do złożenia oferty.

Szczegóły: https://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/documents/document/9974