Włodarze Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Przeciszów idą po zmodernizowanym I odcinku drogi powiatowej w Gm. Przeciszów.

Z udziałem wicestarosty Pawła Kobielusza, członka zarządu powiatu Jerzego Mieszczaka i wójta Gminy Przeciszów Tomasza Kosowskiego nastąpił dziś końcowy odbiór robot budowlanych pierwszego z trzech odcinków modernizowanej drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów. Liczący 1200 metrów odcinek wzbogacił się m.in. o nową nawierzchnię i chodnik. Finisz przebudowy całego 5-kilometrowego traktu – od granicy z Dworami Drugimi w Gm. Oświęcim do skrzyżowania z DK 44 (obok Urzędu Gminy w Przeciszowie) planowany jest w październiku przyszłego roku.

Ten etap robót kosztował ponad 4 mln zł (brutto).

– Natomiast całość inwestycji pochłonie ponad 14 milionów złotych. Ta droga jest niezmiernie ważna nie tylko dla mieszkańców Gminy Przeciszów. Jest ważna także w kontekście rozbudowy Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia, docelowo stając się alternatywą dla DK 44. Zmodernizowaną drogą powiatową będzie można dojechać do Drogi Współpracy Regionalnej w stronę Chełmka i dalej do autostrady A4 – powiedział wicestarosta Paweł Kobielusz, dodając że ta ważna i długo oczekiwana inwestycja jest finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetów Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Przeciszów.

Przypomnijmy, że inwestycja została podzielona na trzy etapy:

– odcinek nr I – droga powiatowa nr 1895K od granicy z Gminą Oświęcim do mostu na kanale Wisły;

– odcinek nr II – droga powiatowa nr 1895K od mostu na kanale Wisły do stadionu LKS Przeciszovia;

– odcinek nr III – droga powiatowa nr 1895K od stadionu LKS Przeciszovia do drogi krajowej nr 44.

Zakres robót budowlanych dla odcinka nr I objął m.in.: budowę lewostronnego chodnika ul. Leśnej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Dąbki do skrzyżowania z ul. Mostową o szerokości 2,0 m, z kostki brukowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni o szerokości od 5,5 m do 6,0 m wraz z poboczem na szerokości 1,0 m, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych, remont sieci wodociągowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Fot. RL