Zdjęciem do opieki wytchnieniowej realizowanej w naszym powieciecie przez PCPR.

Powiat Oświęcimski przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu otrzymało blisko 90 tys. zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa blisko 90 tys. zł. Ma on na celu wsparcie osób, które na co dzień opiekują się swoimi chorymi bliskimi.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zdanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Planowane uruchomienie naboru do programu nastąpi po podpisaniu umowy na realizację zadania i zostanie ogłoszone na stronie internetowej PCPR – mówi Renata Fijałkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

– Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do PCPR w Oświęcimiu – dodaje Fijałkowska.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 842 23 29 – opieka wytchnieniowa.