Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

AKTUALIZACJA Z GODZ. 18. Najnowsze badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 6 osób w Małopolsce.

To 3 kobiety i 3 mężczyzn, w wieku od 28 do 52 lat, z powiatu suskiego (4 osoby) oraz powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego (po 1 osobie). Aktualnie wszyscy przebywają w izolacji – poinformował po godz. 17.30 Małopolski Urząd Wojewódzki.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1232 osób.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie doniosła o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 10 kobiet i 12 mężczyzn, w wieku od 9 do 63 lat, z Krakowa (2 osoby), powiatu oświęcimskiego (4 osoby), limanowskiego (4 osoby), wielickiego (1 osoba), bocheńskiego (5 osób), chrzanowskiego (1 osoba) i myślenickiego (5 osób), którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 883 ozdrowieńców.

(Źródło informacji: WSSE w Krakowie).

***

AKTUALIZACJA Z GODZ. 14.50. Kolejna dziś osoba w naszym powiecie z potwierdzonym laboratoryjnie zakażeniem koronawirusem. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu przedstawiał najświeższe dane na temat sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie w rozbiciu na poszczególne gminy. Z zestawienia wynika, że dziś potwierdzono laboratoryjnie zakażenie koronawirusem u dwóch osób z naszego powiatu – mieszkańca Oświęcimia i mieszkańca gm. Brzeszcze. Stan na 1 czerwca (godz. 13). PATRZ TABELKA.

***

AKTUALIZACJA Z GODZ. 10.15. Zakażony koronawirusem mieszkaniec naszego powiatu, o którym pisaliśmy w poprzednim komunikacie, to mężczyzna w sile wieku. To na razie jedyna nowa osoba w Małopolsce z potwierdzonym dziś laboratoryjnie zakażeniem koronawirusem.

Mężczyzna aktualnie jest hospitalizowany – poinformował po godz. 10 Małopolski Urząd Wojewódzki.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1226 osób.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie doniosła o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To kobieta w sile wieku i starsza kobieta oraz mężczyzna w sile wieku z powiatu nowosądeckiego, którzy przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 861 ozdrowieńców.

(Źródło informacji: WSSE w Krakowie).

***

Kolejna osoba w Małopolsce z potwierdzonym laboratoryjnie zakażeniem koronawirusem. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przedstawiła najświeższe dane, z których wynika, że to mieszkaniec naszego powiatu. Wkrótce więcej szczegółów. Stan na 1 czerwca (godz. 8).