Komunikat dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w sprawie sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu.

“Prowadzone w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu badania przesiewowe w kierunku koronawirusa zarówno u pacjentów i pracowników, wykazały dodatni wynik u jednego z pacjentów i jednego pracownika firmy zewnętrznej.

Na mocy decyzji indywidualnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu zostali objęci kwarantanną pacjenci jak i personel jednego z Oddziałów Wewnętrznych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć, oraz pozostałe Oddziały Szpitalne, w tym internistyczne, realizują świadczenia usług medycznych na zasadach uwzględniających ograniczenia wynikające z zaleceń epidemicznych wprowadzonych we wszystkich jednostkach medycznych na terenie kraju”.