Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski korzystają z bezpłatnych kursów, zajęć i warsztatów finansowanych ze środków unijnych. Dzięki temu mogą m.in. zrobić kurs prawa jazdy, księgowości, programowania czy gastronomii.

Projekty są realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenia zawodowe uczniów –SPR.

Bezpłatne kursy zawodowe rozpoczęły się we wrześniu. Wtedy ruszył kurs dla młodzieży szkół realizujących projekt pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas kształcących w zawodzie: technik spedytor, technik logistyk, technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik technologii chemicznej.

Pierwszym kursem skierowanym do uczniów (pełnoletnich) Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach był, cieszący się ogromnym zainteresowaniem, kurs prawa jazdy z egzaminem.

Jako kolejny ruszył kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, również cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Podczas zajęć teoretycznych uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie bhp, poznali budowę wózka, zapoznali się z czynnościami operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w czasie pracy i po pracy z wózkami oraz z bezpieczną wymianą butli gazowych. Powyższe kursy jak i kurs obsługi podestów ruchomych (realizowany w PZ Nr 6 Brzeszczach), zakończy się egzaminem zewnętrznym przez komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kolejnym kursem adresowanym do uczniów kierunków branży administracyjno -usługowej będą kursy skierowane do uczniów oświęcimskich Ozetów. Wezmą oni udział w kolejnej edycji kursów księgowość dla logistyka i kurs magazyniera dla spedytora.

Ciekawym dla młodzieży kursem, który będzie realizowany w brzeszczańskiej „Szóstce” w 20202 r. będzie kurs obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych.

W toku jest projekt pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-energetycznej Powiatu Oświęcimskiego”. Uczniowie pełnoletni kształcący się zawodach branży elektryczno-elektronicznej (do których zalicza się: technika mechatronika, technika informatyka, technika elektronika, elektryka oraz elektromechanika) w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu oraz Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach rozpoczęli już kurs prawa jazdy z egzaminem oraz wspomniany już kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych. Niebawem rozpocznie się kurs na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Ponadto uczniowie oświęcimskich Ozetów wezmą udział w kolejnej edycji kursów: programowanie aplikacji internetowych – podstawy JavaScript, programowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem JavaScript oraz Ajax oraz programowanie obrabiarek CNC na bazie symulatorów.

Z kolei uczniowie z Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach oraz Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczyli w pierwszej edycji kursów realizowanych w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

W pierwszej kolejności w kęckiej „Dziesiątce” ruszyły warsztaty kuchni orientalnej. Młodzież mogła poznać historię i różnice w kuchni chińskiej, koreańskiej i wietnamskiej. W trakcie warsztatów gotowano smaczne zupy wschodnie, smakowano sosy ostrygowe i dania z owocami morza. Kolejna grupa uczniów skorzystała z kursu kelnerskiego, na którym zapoznała się z tajnikami tego zawodu. Jeszcze w tym roku uczniowie będą mogli skorzystać z kursu barmańskiego oraz kursu kuchni molekularnej.

Poza kursami związanymi bezpośrednio z gastronomią, w połowie listopada odbywały się również zajęcia z wizażu i stylizacji, podczas którego uczennice wykonywały profesjonalne makijaże pod nadzorem fachowców. Natomiast od października pełnoletnia młodzież szkoły uczestniczy w kursach prawa jazdy kategorii B.

Natomiast dla młodzieży popularnego „Ekonomika” w Oświęcimiu zorganizowano kurs kuchni orientalnej, kurs kuchni molekularnej, warsztaty „Nowoczesne trendy w gastronomii” oraz kurs pracownik recepcji. Dla uczniów pełnoletnich przeprowadzono również kurs barmański I stopnia.

Z kursów mogli skorzystać uczniowie klas: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, piekarz i cukiernik.

Serdecznie zapraszamy uczniów zainteresowanych udziałem w kursach do kontaktu z koordynatorami szkolnymi projektów. W przyszłym roku w poszczególnych szkołach zostanie ogłoszona rekrutacja na kolejne edycje wspomnianych powyżej kursów.