Bitcoin, a pieniądz uniwersalny

Dlaczego kryptowaluty są tak bardzo popularne na świecie? Przeglądając wiadomości Bitcoin można dojść do wniosku, że jest jeden zasadniczy powód stojący za popularnością tego typu waluty. Aby to zrozumieć należy również przyjrzeć się walucie uniwersalnej uznanej przez państwo.

Warto uświadomić sobie, że Bitcoin nie należy do żadnej konkretnej osoby, ani instytucji, jak to ma miejsce w przypadku waluty uniwersalnej, która jest kontrolowana przez bank centralny. Bitcoin to pieniądz, którego transakcje przebiegają w zdecentralizowanej bazie danych. Komputery znajdujące się na wielu kontynentach zawierają informacje o transakcjach, o ilości bitcoinów w danym portfelu i dbają o to, aby wszelkie transakcje były przeprowadzane bez żadnych błędów, bo weryfikują nawzajem swoje dane. Ciekawą rzeczą jest to, że każdy może przeznaczyć swój komputer, a więc pewną moc obliczeniową na potrzeby sieci Blockchain – czyli sieci utrzymującej kryptowalutę.

Polski złoty, euro, dolar to waluty uniwersalne, są one kontrolowane przez bank centralny. Można sobie wyobrazić sytuację w której w razie potrzeby wypuszczane są nowe banknoty i monety do obiegu, aby stymulować gospodarkę. Tego typu waluty uniwersalne są podatne w dużym stopniu na inflację, czyli na spadek wartości pieniądza. Tutaj pojawia się zasadnicza różnica między walutą uniwersalną, a Bitcoin – kryptowaluty typu Bitcoin nie są podatne na inflację. Jest to wręcz zachęta dla osób, które w jakimś stopniu obawiają się inflacji. Ktoś może jednak powiedzieć, że kurs Bitcoin jest niepewny. Może mieć w tym trochę racji, ponieważ zmienia się w zależności od wielu czynników, jednakże te czynniki są dobrze znane – jeśli coraz więcej osób zaczyna korzystać z kryptowaluty to jej wartość zaczyna rosnąć, jeśli natomiast dużo osób chce powrócić do waluty uniwersalnej to jej wartość będzie spadać. Tak samo można sobie wyobrazić sytuację w której duże firmy wprowadzają do swojej oferty możliwość płatności za pomocą Bitcoin – co powoduje większą stabilizację wartości. Przykładem jest firma Amazon, która jakiś czas temu wprowadziła możliwość takiej płatności. Wśród dużych firm warto jeszcze wymienić AT&T – czyli jedną z największych sieci komórkowych w Stanach Zjednoczonych. Pozwoliła ona płacić rachunki za pomocą wirtualnej waluty Bitcoin. Jeśli ten trend się utrzyma i coraz więcej firm umożliwi płatności za pomocą kryptowaluty to stanie się ona coraz bardziej stabilna i za jakiś czas posiadanie dwóch portfeli zawierających walutę uniwersalną oraz kryptowalutę stanie się całkiem zwyczajne. Warto więc śledzić wiadomości Bitcoin, aby wiedzieć jak zmienia się ten trend w czasie.