Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka wzbogaciła się o nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT D16 RANGE 519-71 GBARt 3/24. Wóz posłuży jednostce zarówno do likwidacji pożarów, jak również neutralizacji skutków innych zagrożeń – wypadków drogowych, wichur, powodzi.

Oficjalne uroczystości zorganizowano w sobotę, 5 października na placu przy remizie w Polance Wielkiej. Wzięli w nich udział m.in.: przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych, strażacy i młodzi druhowie, członkinie miejscowego Koło Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Dęta OSP oraz mieszkańcy Gminy Polanka Wielka.

W tym roku OSP Polanka Wielka podjęła ponad 60 interwencji, to więcej niż w całym zeszłym roku.

Powiat Oświęcimski przeznaczył na zakup nowego samochodu dla miejscowej jednostki OSP 100 tys. zł. To kolejne, poważne wsparcie dla OSP w naszym powiecie. Analogiczną kwotą Powiat Oświęcimski niedawno dofinansował zakup pojazdu dla OSP w Oświęcimiu.

Na uroczystości w Polance Wielkiej Zarząd Powiatu w Oświęcimiu reprezentowali wicestarosta Paweł Kobielusz i Jerzy Mieszczak – członek zarządu.

Fot. ze zbiorów Ryszarda Tabaki