Niemal 290 mln zł i prawie 200 projektów – to imponujący plon sześciu konkursów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z beneficjentów są placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski.

Uroczyste wręczenie listów intencyjnych odbyło się w poniedziałek, 7 października w krakowskim Muzeum Lotnictwa.

Wśród konkursów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości znalazł się m.in. nabór pn. Małopolska Chmura Edukacyjna.

W ramach tegorocznego naboru do dofinansowania wybrano 49 projektów o łącznej wartości ponad 3 mln zł.

Działania w chmurze są skierowane do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz do ich uczniów poprzez:

  • zajęcia dodatkowe prowadzone on-line przez nauczycieli akademickich, doktorantów za pomocą wideokonferencji. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Zajęcia nie kolidują z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole,
  • zajęcia w formie kół naukowych prowadzone są we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim, doktorantem. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia
    dla danego przedmiotu. Koła nie kolidują z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole.

W ramach tego zadania dofinansowanie uzyskały również szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski:

– Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

– I Liceum Ogólnokształcące in. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.

O ile dla kęckiej placówki jest to pierwsze dofinansowanie tego typu zadania, popularny „Konar” uczestniczy w działaniach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej już od kilku lat.

Fot. UMWM