13 marca 2019 roku Powiat Oświęcimski wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zorganizował spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego, które odbyło się w siedzibie Fundacji Miasto Pracownia. Głównym tematem spotkania było omówienie jakości współpracy pomiędzy NGO, a samorządem powiatowym. W konferencji uczestniczyła Teresa Jankowska – członek Zarządu Powiatu. W wydarzeniu wzięło udział ok. 30 osób.

Punktem wyjścia dyskusji była analiza wyników ankietowego badania, które przeprowadzono wśród NGO. Dotyczyło ono opinii przedstawicieli organizacji na temat współpracy z samorządem. Dyskutowano i zastanawiano się także nad potrzebami i wyzwaniami w obszarze współdziałania organizacji pozarządowych, samorządu i mieszkańców Powiatu. Spotkanie poprowadziły przedstawicielki Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, w którym uczestniczy Powiat Oświęcimski.

Spotkanie było okazją do integracji przedstawicieli sektora pozarządowego w Powiecie Oświęcimskim, samorządu terytorialnego oraz specjalistów z wielu dziedzin – mówi Teresa Jankowska, członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. – Bardzo dziękujemy przedstawicielom III sektora za tak liczny udział w tym spotkaniu. Mam ogromną nadzieję, że uda się w przyszłości zorganizować podobną konferencję. Cieszę się także z tak pozytywnego wyniku przeprowadzonych badań – dodaje Teresa Jankowska.