Z okazji Górniczego Święta „Barbórki” życzymy wszystkim Górnikom i Pracownikom Kopalni wszelkiej pomyślności, szczęścia oraz satysfakcji zawodowej i osobistej. Doceniamy Waszą pracę i pełnioną z oddaniem służbę górniczą. Życzymy, by praca w górnictwie – niezwykle trudna i ofiarna – dawała Wam satysfakcję, by była zawsze należycie doceniana i opłacana. Niech Wasza Patronka – Święta Barbara – ma Was i Wasze rodziny w ciągłej troskliwej opiece.

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”

 

Paweł Kobielusz Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Oświęcimski

Wicestarosta Kazimierz Homa Marcin Niedziela