Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Powiat oświęcimski. 26.10.2018 - akcja „Sprawdź stan techniczny swojego pojazdu”

W związku ze zbliżającą się zimą, porą roku szczególnie trudną dla kierujących, warto dokonać przeglądu stanu technicznego pojazdu. W tym celu, w dniu 26 października 2018, oświęcimska Policja wspólnie z n/w stacjami kontroli pojazdów, włączyły się w realizację akcji, pn. „Sprawdź stan techniczny swojego pojazdu przed zimą”, zainicjowanej przez Wdział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

W piątek 26 października, policjanci oraz przedstawiciele stacji kontroli pojazdów w Brzeszczach, Oświęcimiu i Babicach, zapraszają do bezpłatnego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu /w zakresie określonym przez stację kontroli pojazdów/.

Badania stanu technicznego pojazdów w ramach w/w akcji można dokonać na następujących stacjach kontroli pojazdów:

- OKRĘGOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 78,
w godzinach 8:00 – 18:00

- OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW „DAKA”, ul. Fabryczna 1D
w godzinach 7:00 – 18:00

- OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW „AUTO – ARMOT” w Babicach ulica Krakowska 27,
w godzinach 8:00 – 20:00