W dniach od 28 do 30 września w Warszawie odbyło się podsumowanie XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje z „Dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”. Powiat Oświęcimski oraz województwo małopolskie reprezentowali laureaci powiatowego i wojewódzkiego Konkursu Kronik i Monografii.

Na uroczystość ze swoim dziełem dokumentowania historii do Warszawy pojechały kronikarki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Głębowicach dh Karolina Obstarczyk, dh Martyna Mazgaj oraz dh Ewa Jąkisz i dh Weronika Gałdyn z Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu prezentujące opracowanie historyczne – monografię „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu na tle historii sołectwa” autorstwa Ewy Jonkisz i Sławomira Wadonia.

Podczas trzydniowego spotkania laureaci konkursów w Warszawie zwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki, Cytadelę Warszawską, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Chomiczówkę, Katedrę Świętego Floriana. Złożyli również kwiaty na grobach zasłużonych strażaków, w tym Bolesława Chomicza. Ważnym elementem spotkania był udział w warsztatach kronikarskich, gdzie wieloletni kronikarze wymieniali swoje doświadczenia.

– Olbrzymi wkład pracy został doceniony przez Jury konkursu, ponieważ OSP Głębowice oraz OSP Malec do swoich jednostek wróciły z wyróżnieniami. To olbrzymi sukces w skali kraju. Gratulacje dla autorów złożył osobiście Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Waldemar Pawlak wraz z członkami komisji. W imieniu władz powiatu gratulujemy OSP oraz autorom tak znaczącego wyróżnienia – mówi Jerzy Obstarczyk, prezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu.