Wydział Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu informuje przedsiębiorców, że ustawodawstwo dotyczące odpadów w ostatnim czasie uległo znacznym modyfikacjom i zmianom.

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 5 września 2018 r. uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, którzy prowadzą magazynowanie odpadów lub zarządzają składowiskiem odpadów, są obowiązani w terminie 6 miesięcy, czyli do 4 marca 2019 r. spełnić wymagania określone w art. 25 ust. 6a i 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania, przechowywanie zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli przez miesiąc od daty dokonania zapisu).

Ponadto przedsiębiorcy, którzy przed dniem 5 września 2018 r. uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są obowiązani w terminie 12 miesięcy, czyli do
4 września 2019 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji celem dostosowania do obecnych przepisów. Jeżeli wymienieni przedsiębiorcy nie złożą odpowiedniego wniosku, to w/w zezwolenia/pozwolenia wygasają.