Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców 27 września Zarząd Powiatu w Oświęcimiu podpisał umowę pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego” na terenie Gminy Kęty.

– Mieszkańcy Kęt z różnych rejonów wskazywali potrzeby poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część tych apeli dotyczyła traktów powiatowych w Gminie Kęty, dlatego utworzyliśmy zadanie, które jeszcze w tym roku zostanie zrealizowane – mówi wicestarosta Jarosław Jurzak.

Zakres robót obejmie:

  1. Legionów w Kętach (wyniesione przejście dla pieszych)
  2. Żwirki i Wigury w Kętach (wyniesione przejście dla pieszych)
  3. Staszica w Kętach (trzy progi zwalniające)
  4. Św. M.M. Kolbe w Nowej Wsi (wyniesione przejście dla pieszych, bariery ochronne)
  5. Mostowa w Bielanach (wyniesione przejście dla pieszych)

Fot.: Na ulicy Staszica w Kętach zostaną zamontowane 3 progi zwalniające