Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

3 lipca Rafał Kiliński, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, wręczył Sabinie Bigos-Jaworowskiej, dyrektor Szpitala Powiatowego im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”. W uroczystości wziął udział starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. Szpital Powiatowy w Oświęcimiu jest pierwszą w Polsce placówką, która otrzymuje to wyróżnienie. Zapewnienie dobrych, partnerskich relacji z pacjentem jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości leczenia i ma duży wpływ na zmniejszenie ryzyka medycznego. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.