Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Oświęcim.Dzieci w pobliżu torowiska – kolejne zgłoszenie i kolejna interwencja

W dniu 7 czerwca 2018 policjanci oświęcimskiej komendy podjęli interwencję wobec dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat, bawiących się na nasypie kolejowym przy ulicy Wysokie Brzegi w Oświęcimiu. I tym razem zareagowała osoba postronna, dzięki której w porę ujawniony został fakt mogący zagrozić życiu bądź zdrowiu małoletnich.

W miniony czwartek tuż po godzinie 15.00 oficer dyżurny oświęcimskiej komendy Policji został powiadomiony przez 36 – letniego mieszkańca Oświęcimia o dwóch małych chłopcach bawiących się w rejonie torowiska, biegnącego wzdłuż ulicy Wysokie Brzegi w Oświęcimiu. We wskazany przez zgłaszającego rejon natychmiast pojechał jeden z patroli. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali małoletnich, którymi okazali się 9 – letni mieszkaniec ulicy Bema oraz 11 - letni mieszkaniec ulicy Szpitalnej. Małoletni pod opieką policjantów zostali odwiezieni do miejsc zamieszkania i przekazani rodzicom. Oczywiście, rodzice nie kryli przerażenia w chwili, gdy dowiedzieli się jakie miejsce ich pociechy wybrały na zabawę. Wcześniej o tym nie myśleli, ponieważ kolega z Bema poszedł się pobawić do kolegi ze Szpitalnej , ale w jakim miejscu tego ani jedni, ani drudzy rodzice nie wiedzieli. Tym razem interwencję policjanci zakończyli pouczeniem oraz krótką prelekcją dla chłopców i ich rodziców. Należy jednak pamiętać, że policjanci mogą o takim fakcie powiadomić Sąd Rodzinny i Nieletnich, co oczywiście zastosują gdy sytuacja się powtórzy.

Duże podziękowania należą się panu Dominikowi, za prawidłową reakcję i powiadomienie Policji. Ten, świadomy zagrożenia mieszkaniec Oświęcimia , zauważył chłopców w pobliżu torowiska, gdy wracał ze swoim dzieckiem do domu. Jak stwierdził powyższą sytuację obserwowało jeszcze kilka osób, ale niestety nikt nie zwrócił dzieciom uwagi, ani też nie powiadomił służb.

Ponownie apelujemy do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń i miejsc, w których nie wolno przebywać, a także grożących konsekwencji za nie przestrzeganie zakazów. Ważne jest również, aby rodzice wiedzieli, gdzie znajduje się dziecko, a dziecko powinno mieć nawyk informowania rodzica u kogo lub w jakim miejscu przebywa. Przypominamy, również, że dziecko zgodnie z przepisami może od 7 roku życia samodzielnie poruszać się po ulicy, jednakże rodzice dzieci do 13 roku życia, powinni zachować większą rozwagę i rodzicielską czujność, bo zagrożenia, jak widać na powyższym przykładzie, są realne, a wakacje tuż, tuż.