13. Majówka zorganizowana przez Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach odbyła się 24 maja. Było to spotkanie wychowanków Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu oświęcimskiego i wadowickiego, a także Środowiskowych Domów Samopomocy i placówek prowadzonych przez zgromadzenie Braci Albertynów z Ojcowa i Częstochowy.