Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się 19 grudnia. Była to sesja budżetowa, jednocześnie ostatnia w 2017 roku. Radni Powiatu Oświęcimskiego zdecydowali o zatwierdzeniu przyszłorocznego budżetu. Za głosowało 19 radnych, przeciw 3, 5 wstrzymało się od głosu.