Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

11 kwietnia w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu (MCDN ODN) zorganizowana została konferencja pod tytułem „Przemiany w edukacji zawodowej drogą do nowoczesnej szkoły i kariery uczniów”. Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Oświęcimski. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych z powiatów oświęcimskiego wadowickiego, chrzanowskiego oraz suskiego.

Jedną z podstawowych potrzeb współczesnego rynku pracy jest konieczność dostosowania oferty edukacyjnej do poziomu kwalifikacji i umiejętności wymaganych przez pracodawców na nowo tworzonych miejscach pracy. Odpowiednie ukierunkowanie kreatywności uczniów zdecydowanie zwiększa szanse na wzrost innowacyjności społeczeństwa.

Jak wiadomo, celem zmian w tym obszarze jest przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. To z kolei pociąga za sobą zmiany programowe, organizacyjne i prawne służące poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego.

Do tematu nawiązał wicestarosta Jarosław Jurzak, który podczas spotkania przedstawił wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego w reformowanym szkolnictwie zawodowym.

– Od końca lat 90-tych dynamika zmian w szkolnictwie jest ogromna. Począwszy od systemów informatycznych obsługujących szkoły, a skończywszy na dostępności do wiedzy, jaką posiadają uczniowie. Oznacza to tyle, że w obecnych czasach stworzenie strategii i systemu edukacyjnego, które byłyby rozpisane na poszczególne lata w sposób szczegółowy jest niemożliwe. A szkoła w formule „ławkowej” nie jest w stanie przetrwać dłużej niż 15 lat. Dlatego potrzebny jest alternatywny system edukacji – mówił wicestarosta i dodał. – Z punktu widzenia organu prowadzącego sprowadza się to do kwestii technicznych. Na chwilę obecną są to sprawy formalne, czyli zmiany w nazewnictwie oraz dopilnowanie terminów realizacji określonych zapisów ustawowych – co jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie przeprowadzić. Kolejną kwestią organizacyjną, wymagającą więcej pracy i zaangażowania jest przemodelowanie systemu, tak by odpowiadał on potrzebom współczesnego rynku pracy. Musimy adekwatnie i dynamicznie reagować na zaistniałą sytuację. Z naszej strony przeformatowaliśmy formułę Targów Pracy i Edukacji – tak by uczeń, który do nas przychodzi miał przedstawioną pełną ścieżkę edukacji. Młody człowiek, który kończy gimnazjum musi podejmować świadome decyzje, żeby w przyszłości nie był rozczarowany. Od niego zależy czy wybierze szkołę techniczną, liceum, a może szkołę branżową I stopnia z możliwością rozwoju w szkole branżowej II stopnia, bowiem świadomość wyboru szkoły musi iść w parze z gwarancją dalszego rozwoju. Proces zmiany systemu do łatwych nie należy, jest to bowiem związane z nastawieniem i rzeczywistym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

W dalszej części spotkania ks. Zenon Latawiec, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Minister Edukacji Narodowej, omówił kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym, jakie są planowane od roku szkolnego 2019/2020.

Adam Biernat, Kierownik Zespołu Badań, Analiz Programowania Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przedstawił m.in. informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów. Przykładami dobrych praktyk współpracy szkół zawodowych z pracodawcami podzieliła się Jolanta Satława, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach. W swoim wystąpieniu omówiła m.in. znaczenie praktyk i staży zawodowych realizowanych przez uczniów zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych pracodawców. Podczas spotkania przedstawiono także zadania hufców pracy (Anna Turbańska, Komendant 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu) oraz omówiono wsparcie młodzieży przez Młodzieżowe Centra Kariery (Aneta Wojas, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP).

(NM)


Dodaj komentarz

Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz również