Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Igor Stoczek i Aleksandra Brusik to zdecydowani bohaterowie IX Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” w kategorii plastycznej. Igor zdobył I miejsce, a Aleksandra III.

Na konkurs nadesłano 783 prace plastyczne od uczestników z Polski, Białorusi, Litwy, Austrii, Anglii, Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Konkurs organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku. W gronie jurorów konkursu plastycznego, fotograficznego czy recytatorskiego znaleźli się profesorowie i adiunkci z Łódzkiej Szkoły Filmowej i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności, artystycznej wrażliwości oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Opiekunem naszych laureatów jest pani Elżbieta Wardzała – Sereś.

Młodym plastykom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

(MDK Oświęcim)