Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Studenci PWSZ

28 listopada w Starostwie Powiatowym gościli studenci Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. W spotkaniu uczestniczyli kierownik Biura Zamówień Publicznych Małgorzata Ganobis-Całus i Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji dr Joanna Stuglik.

W ramach podpisanego porozumienie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu a Powiatem Oświęcimskim studenci mają możliwość m.in. realizacji i wspierania wspólnych projektów i programów naukowych, badawczych i rozwojowych, organizacji konferencji, seminariów, a także współpracy w zakresie działań promocyjno-informacyjnych.

W trakcie spotkania studenci kierunku zarządzanie zapoznali się z funkcjonowaniem Biura Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce. Studenci poznali również tryb udzielania zamówień publicznych w polskim samorządzie terytorialnym.

Cieszę się, że studenci PWSZ odwiedzają nasz urząd. Jesteśmy zawsze otwarci na studentów oświęcimskiej uczelni. Mam nadzieję, że spotkanie było doskonałą okazją do poznania jakże obszernego zagadnienia zamówień publicznych w praktyce – mówi starosta oświęcimski Zbigniew Starzec.