Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec zwrócił się do prezydenta Oświęcimia o pozostawienie pamiątkowej tablicy, upamiętniającej ofiary stalinowskiego terroru, na elewacji dawnego ratusza przy Rynku Głównym w Oświęcimiu. Starosta otrzymał pismo od Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych, 1959-1989 w Oświęcimiu z prośbą o pomoc (patrz poniżej link).

Prezydent Oświęcimia wielokrotnie w odpowiedziach na interpelacje radnego Miasta Oświęcim oraz na pisma Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych podkreślał, że tablica Pamięci Ofiar Terroru Stalinowskiego zostanie umieszczona w pomieszczeniach Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Z tym faktem nie zgadzają się środowiska kombatanckie, a także Starosta Oświęcimski. – Tablica przeniesiona do wnętrza zostanie zredukowana do roli eksponatu muzealnego tracąc swój walor informacyjny i upamiętniający – podkreśla starosta Zbigniew Starzec.

Pismo Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych, 1959-1989 w Oświęcimiu do starosty

Pismo Starosty Oświęcimskiego skierowane do prezydenta Oświęcimia

(foto: odpowiedź na interpelację L.dz. D/0620/27/121/2017)