Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

25 września 2017 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie której Powiat Oświęcimski otrzymał za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego dotacje w wysokości 31.495 zł na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w placówkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

W wyniku przeprowadzonej przez dyrektorów szkół analizy potrzeb w zakresie wyposażenia gabinetów do końca br. zostaną zakupione m.in. apteczki pierwszej pomocy, nowe szafki, kozetki jak również inny sprzęt medyczny wyszczególniony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia w gabinetach profilaktyki zdrowotnej posłużą poprawie dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w szkołach.

(foto: https://pixabay.com/pl/)