Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W Zaborzu zrealizowano ważne i wyczekiwane od dawna inwestycje. Przebudowa i rozbudowa ulic Grojeckiej, Jezioro i Pod Górką to zadania finansowane ze środków własnych Powiatu Oświęcimskiego oraz Gminy Oświęcim. Pozyskano również dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W ramach inwestycji wykonano przebudowę nawierzchni jezdni oraz budowę i przebudowę chodników, zjazdów, dojść indywidualnych, poboczy i kanalizacji deszczowej. Wybudowano także zatokę autobusową oraz miejsca postojowe. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.