dotacje zabytki

Zarząd Powiatu ogłosił 14 marca 2018 r. termin naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. Wysokość środków przeznaczonych na powyższe cele wynosi 50 000,00 zł. Wnioski należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu do 4 kwietnia 2018 r. Więcej szczegółów TUTAJ