Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Oświęcim. Włącz się do akcji „Nasza krew – nasza Ojczyzna”

W terminie 23 października – 15 grudnia 2017 r. dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości zachęcamy do włączenia się do organizowanej akcji honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, pod hasłem Nasza krew – nasza Ojczyzna”.

Akcja, której pomysłodawcą jest Straż Graniczna objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.

W ramach w/w akcji policjanci, pracownicy Policji oraz osoby cywilne z powiatu oświęcimskiego, mogą oddawać krew codziennie w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 , od poniedziałku do piątku: w godzinach od 7:00 do 12:00 podając nazwę akcji - „Nasza krew - nasza Ojczyzna"

JAK ODDAĆ KREW?
By oddać krew należy zgłosić się do oddziału krwiodawstwa. Zgłaszający powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, książeczka ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, a dawca wielokrotny - również legitymację HDK PCK.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL, oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i pytań związanych z wywiadem lekarskim.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku, osoba zgłaszająca się do oddania krwi nie może być po spożyciu alkoholu. W ramach rekompensaty dawca po oddaniu krwi, otrzymuje: posiłek regeneracyjny (8 czekolad, soki), zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi, legitymację Honorowego Dawcy, bezpłatne wyniki badań.

POLICJANCI Z POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

ZACHĘCAJĄ DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ I ODDANIA KRWI W RAMACH AKCJI:

"NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA"