Współpraca samorządów: Nowe formy i integracja w powiecie oświęcimskim

W Oświęcimiu odbyło się pierwsze spotkanie samorządowców z powiatu, inaugurujące nową kadencję. Była to okazja do omówienia dotychczasowych działań oraz zaplanowania przyszłej współpracy, w tym integracji na szczeblu powiatowym i gminnym.

  1. Spotkanie samorządowców z powiatu Oświęcim.
  2. Przedstawienie nowego zarządu powiatu.
  3. Podsumowanie minionej kadencji.
  4. Omówienie planów na przyszłość.

Podczas spotkania, starosta Andrzej Skrzypiński podkreślił znaczenie regularnych konsultacji między samorządowcami. "Mam nadzieję, że w tej kadencji uda nam się kontynuować dobry zwyczaj z poprzedniej kadencji i regularnie spotykać w tym gronie, by omawiać i rozwiązywać najważniejsze sprawy dotykające naszych mieszkańców" - powiedział starosta.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez starostę wybranych ponownie na swoje stanowiska włodarzy miast i gmin. Szczególnie serdecznie przywitano nowego burmistrza Zatora, Szymona Matyję, oraz burmistrza Gminy Kęty, Marcina Śliwę, który zdobył pełnoprawny mandat w kwietniowych wyborach.

Starosta Skrzypiński przedstawił również nowy skład zarządu powiatu. Do zespołu dołączyli Małgorzata Kotapka i Wojciech Kajdas. Wicestarostą została Teresa Jankowska, a etatowym członkiem zarządu Jerzy Mieszczak.

Spotkanie miało charakter roboczy i posłużyło jako platforma do omówienia kluczowych kwestii dotyczących mieszkańców powiatu. Samorządowcy wyrazili chęć dalszej współpracy i zacieśniania relacji między gminami a powiatem, aby skuteczniej realizować wspólne cele.


Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu