Józef Krawczyk siedzi za biurkiem w gabinecie prezydenta miasta ​Z żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Józefa Krawczyka, wieloletniego samorządowca, człowieka ogromnie zaangażowanego i oddanego sprawom miasta. Znanego i cenionego w środowisku samorządowym i wśród mieszkańców Oświęcimia.
Józef Krawczyk z oświęcimskim samorządem był związany od początku lat 90-tych XX wieku. W 1997 roku został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Oświęcimia, którym zarządzał do 2002 roku. Zasiadał też w Radzie Miasta i Radzie Powiatu Oświęcimskiego. W 2010 roku został Starostą Powiatu Oświęcimskiego.

Dziękuję śp. Józefowi Krawczykowi za pracę na rzecz rozwoju naszego miasta.
Jego śmierć to niepowetowana strata dla Oświęcimia.

Małżonce, córkom i rodzinie śp. Józefa Krawczyka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Janusz Chwierut
Prezydent Oświęcimia wraz ze Współpracownikami z Urzędu Miasta