Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Mapka z zaznaczonym fragmentem drogi w Przeciszowie, która będzie nieprzejezdna dla kierowców.
Generalny wykonawca przebudowy ul. Podlesie w Przeciszowie – EUROVIA Polska S.A. – informuje, że od 24 listopada (środa) planowane jest wykonywanie robót związanych z układaniem nowych warstw nawierzchni jezdni (asfaltowanie) na odcinku od skrzyżowania z ul. Sosnową do skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Oświęcimską.
W trakcie trwania wspomnianych prac nie będzie możliwości przejazdu ww. odcinkiem drogi, a także dojazdu do przyległych posesji. Przywracanie przejezdności planowane jest każdorazowo po zakończeniu dnia pracy ekip budowlanych.
Wykonawca zastrzega, że w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin rozpoczęcia ww. robót może zostać przesunięty.